Hem

Miljöpolicy

Produkter

Kontakta oss

KVALITETS OCH MILJÖPOLICY

KVALITET

Att ständigt förbättra kvaliteten på våra produkter och tjänster och att förbättra vår väl utbyggda service skall vara något som angår vår personal och våra samarbetspartners.

Vi skall förmedla vår och våra leverantörers styrka och kompetens till våra kunder för att stärka deras position.

Vi skall, till våra kunder, visa att vår konkurrenskraft och korta ledtider ger kunden en lönsam totallösning.

Vi skall kontinuerligt förbättra personalens kompetens genom utbildning och ledningen skall säkerställa att personalen har de tekniska hjälpmedel som fordras för att uppfylla kundernas krav och förväntningar

 

MILJÖ

Truckdelsvaruhuset i Sverige AB, som tillhandahåller reservdelar och tillbehör till truckar och eldrivna fordon, skall värna om miljön genom att stödja kretsloppstänkandet, förebygga föroreningar och minimera eventuellt skadliga miljöeffekter från vår verksamhet.

Truckdelsvaruhuset i Sverige AB skall genom sitt agerande och genom utbildning och information verka för ständigt ökad miljömedvetenhet hos våra samarbetspartner och genom engagemang se till att personalen har förståelse, motivation och ett aktivt miljötänkande.

Truckdelsvaruhuset i Sverige AB skall genom ständiga förbättringar sträva efter att successivt skärpa miljömålen och alltid ha lagar och andra miljökrav som ett minimikrav.

Copyright © Truckdelsvaruhuset i Sverige AB 2009-2017

Webshop